atspardyti

atspardyti
atspárdyti Š, Rtr, NdŽ, ; SD217, Sut, N 1. intr. duoti atgal spyrį spardančiam: Arklys atspárdys, jei tu spirsi jam, jei kas jį spardytum J. | refl. Ser. 2. tr. LVI194, Ser spardant nublokšti šalin, pašalinti: Atspárdyk tuos grumstus nuo pasienio, nuo tako Skr. 3. tr. spardant atvaryti kur: Radęs rato stipiną, išlėkusį kely, atspárdai (atspardyk) kojom net namo – išnyks prūsokai (priet.) Švnč. 4. tr. minant staklių pakojas, atausti: Norint langeliais atausti, atspardoma (ataudžiama) nyčių pakojas surišant taip: abi kraštines ir abi vidurines vieną su kita . 5. refl. prk. imti priešgyniauti: Intuko mielas ir atsispardė Ba5Moz32,15. 6. refl. prk. ateiti, atvykti: Dėdė atsispárdė pas mum Lnkv. \ spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; nuspardyti; paspardyti; persispardyti; praspardyti; prispardyti; suspardyti; užspardyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apspardyti — tr. 1. Š, Rtr, Ser smogiant kojomis apmušti, apdaužyti: Ponas apspardė baudžiauninką rš. Reikėjo ne tiek aną apspardyti už tą kriokavimą, už tą vagystę Trk. 2. KŽ apkapstyti, aprausti užpakalinėmis kojomis: Šuo apspardęs kupstą palieka J. 3. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspardymas — sm. (1) → atspardyti: 1. Sut. 2. Pd. spardymas; atspardymas; išspardymas; nuspardymas; paspardymas; prispardymas; suspardymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspardyti — tr. NdŽ 1. K, BzF174, Rtr spardant išvaryti: Visi šeimyniečiai i išspardė marčią iš pirkios Prng. 2. Š spardant pašalinti iš vietos, išdaužti: Vinys buvo po nagais kalamos, dantys batuotomis kojomis iš burnos išspardomi Pt. Ei, kad aš būčiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspardyti — tr. 1. spardant pašalinti iš vietos, nudaužyti: Kumelys nuspardė šulnio ritinius LTR(Rk). Abygaliai klojimo kurtiniai gužučių nuspardyti LKKIX51. 2. spardant nužerti šalin: Akmenis nuspardė nuo tako DŽ1. Vaikai nemoka bulvių kast: kojom nuspardo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspardyti — tr. NdŽ 1. kiek padaužyti spardant: Akvilė paspardė staktą ir nuėjo prie virtuvės lango J.Avyž. 2. KŽ kojomis kiek pavarinėti: Vaikai išėjo sviedinio paspardyti DŽ1. 3. refl. KŽ bėgant, šokant pakiloti, pakraipyti kojas: Anie pasispardydami šoka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persispardyti — prk. prasibastyti kurį laiką: Aš tris dienas parsispardžiau to[je] vieto[je] KlvrŽ. spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; nuspardyti; paspardyti; persispardyti; praspardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praspardyti — tr. NdŽ 1. praleisti laiką spardant: Futbolą praspardyti NdŽ. 2. Ser spardant pramušti, prakapstyti kiaurai (pvz., paukščiai šiaudų stogą). 3. refl. praleisti kiek laiko spardantis (apie arklius). 4. refl. kurį laiką kojomis kapanotis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prispardyti — 1. tr. M, Rtr, KŽ, Krš, Vkš spardant primušti: Jį primušė, prispardė, visą sukruvino Krs. 2. refl. Ser ilgai spardytis. spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spardyti — spardyti, o, ė iter. spirti. 1. tr., intr. SD398, R, R46, MŽ, H158, Sut, I, N, K, M, Š, L, LL11,278, Rtr sudavinėti koja ar kojomis, smogti spyriais: Tada mane atsitęsė anys pirkion, kojom spardydami Dglš. Hitlerininkai spardė mani su kojims ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suspardyti — tr. Rtr, KŽ 1. M, NdŽ, Grk, Km spardant sumušti: Tas kraugerys suspardė mane J. Kad kitas [vyras], būt ją kojom suspardęs, papylęs Klt. Suspardyta galva ano Krž. | refl.: Trečią naktį vėl atskrido karveliai ir sako: – Kada jaunieji važiuos iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”